• Blog

  Looking in: an outside perspective of the Slovak education system | 04.04.2014

  Prečítajte si článok od Claire Smith, našej stážistiky z Nového Zélandu, ktorá spolupracuje na našom vzdelávacom programe. Cez svoj pohľad z vonka sa zamýšľa nad našim vzdelávacím systémom. Text je v anglickom jazyku.

 • Kampane

  2% PRE LEPŠIU SPOLOČNOSŤ

  2% PRE LEPŠIU SPOLOČNOSŤ | 14.03.2014

  Hoci demokraciu rozvíjame už vyše 20 rokov a veľa sa tu zmenilo k lepšiemu, spravodlivejšia a otvorená spoločnosť je dlhodobý a kontinuálny proces, ktorý nikdy úplne nekončí – vyžaduje si ustavičnú pozornosť. Môžete sa k nám pridať a formovať miesto, kde budeme žiť.

 • PODUJATIA

  Bratislava bez náckov

  Bratislava bez náckov | 13.03.2014

  Bratislava bez náckov je kultúrnou reakciou na činnosť krajnej pravice v našom hlavnom meste. Zapájame sa do podujatia programom, ktorý bude v piatok 14. marca v našej OPEN Gallery. Žijeme v čase, kedy novodobá fašizácia ovplyvňuje spoločnosť a preniká i do štruktúr či rétoriky politických strán.

Novinky

 • Hľadáme archivára

  Hľadáme archivára | 10.04.2014

  Hľadáme študenta magisterského štúdia alebo absolventa odboru, ktorý nám pomôže z archiváciou dokumentácie činnosti nadácie za posledných 20 rokov.

 • Vitaj, Marek Kapusta

  Vitaj, Marek Kapusta | 03.04.2014

  Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti ukončila výberové konanie na pozíciu riaditeľa. Novým riaditeľom sa stal Marek Kapusta, ktorý nadáciu vedie od 2. apríla 2014. Marek vo funkcii vystriedal Alenu Pánikovú.

 • Diskutovali sme na seminári o udržateľnej reprodukcii | 02.04.2014

  Diskutovali sme na seminári „Sexuálne a reprodukčné zdravie a kvalita života menejdetných a viacdetných rodín na Slovensku“ organizovaného Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV a občianskym združením eduRoma – Roma education p ...

 • Roma Graduate Preparation Program | 31.03.2014

  Roma Graduate Preparation Program otvára výzvu vrámci projektu Roma Access Program na Central European University v Budapešti, uzávierka žiadostí je 13. apríl 2014.

 • Roma Education Fund | 31.03.2014

  The Roma Education Fund can host up to five paid intern positions at a time throughout the year. Each position lasts for three months period, part-time or full time. The foundation seeks to host one person per program /department at a time in the Headquarters office in Budapest.

 • Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní Rómov | 31.03.2014

  Zástupcovia a zástupkyne mimovládok, štátnej správy a škôl z Lotyšska prišli na Slovensko hľadať príklady dobrej praxe vo vzdelávaní Rómov. 25. marca ich hostila Nadácia otvorenej spoločnosti na spoločnom okrúhlom stole s Amnesty International Slovensko a organizáciou eduRoma – Roma education project.

 • Pozvánka na prezentáciu zistení výskumu o rodovo podmienenom násilí | 17.03.2014

  Dňa 20. marca 2014 v čase od 13:30 hod do 16:00 hod. v priestoroch MPSVR SR, v zasadačke č. 117, organizujeme v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prezentáciu zistení výskumu FRA o rodovo podmienenom násilí a diskusiu.

 • Výsledky hodnotenia žiadostí o grant z Bilaterálneho fondu | 13.03.2014

  Do Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Bilaterálneho fondu na vyhľadávanie partnerov sa prihlásili žiadatelia s 13 projektmi. Vo výberovom procese bolo udelených 8 grantov pre 8 mimovládnych organizácií, ktoré im umožnia vyhľadať partnera z donorských krajín EEA.

 • Rodovo podmienené násilie - súčasná situácia v EÚ a na Slovensku. | 12.03.2014

  Dňa 20.3. 2014 organizujeme v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prezentáciu a diskusiu o zisteniach výskumu FRA o rodovo podmienenom násilí a diskusiu: Rodovo podmienené násilie súčasná situácia v EÚ a na Slovensku.

 • Výsledky štipendijného program pre rómskych študentov stredných škôl | 10.03.2014

  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na Program podpory rómskych študentov stredných škôl. Prostriedky sú určené rómskym študentom vo veku 15–20 rokov na preklenutie nepriaznivej životnej situácie a ako motiv ...

 • Fond pre MVO - Výsledky I. kola hodnotenia

  Fond pre MVO - Výsledky I. kola hodnotenia | 03.03.2014

  Do prvého kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 mimovládnych organizácií. 133 organizácií po kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa postúpilo do II. kola predkladania Žiadostí o grant.

 • NOS-OSF odporúča: Protikorupčný festival

  NOS-OSF odporúča: Protikorupčný festival | 02.03.2014

  Tým, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné odporúčame Protikorupčný festival žilinského občianskeho združenia Proti korupcii, ktorý sa uskutoční 10.mája 2014 na Stanici Záriečie v Žiline.

všetky novinky