Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku | 01.08.2011

Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku

publikované: 2011
vydataveľstvo: Nadácia otvorenej spoločnosti
autor: Rafael Vlado (ed.), kolektív autorov a autoriek
slovenská verzia
kategórie: Vzdelávanie, Rovnosť príležitostí
Esenciu publikácie tvorí ľudskoprávne hľadisko ako koncept rovnosti príležitostí a práva na vzdelanie, ktorý má zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa. Publikácia má slúžiť najmä tým, ktorí rozhodujú (desicion-makers) a tým, ktorí tvoria verejné politiky (policy-makers). Jej závery ponúkajú skutočné odpovede na otázky (de)segregácie. Dôležité sú konkrétne riešenia a odporúčania pre školskú prax, ktoré je potrebné uskutočniť, aby segregáciu v školstve postupne nahradilo inkluzívne vzdelávanie.